Projekt Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda
u Federaciji Bosne i Hercegovine
WATSAN FBIH
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Nova tehnička pomoć za WATSAN FBiH

U srijedu, 10.10.2018.g., u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva, predstavnici jedinice za upravljanje projektom WATSAN FBiH održali su početni sastanak sa timom nove tehničke pomoći koja je osigurana za implementaciju projekta. Značajna potpora implementaciji projekta do sada je osigurana kroz Investicijski okvir za Zapadni Balkan (WBIF) u vidu grant sredstava za pružanje tehničke pomoći TA3-BiH-ENV-02, koju je implementirao tim IPF2, te grant sredstava WB9-BiH-ENV-03, koju je implementirao tim IPF3.

Na svojoj 16. sjednici Upravnog odbora održanoj sredinom 2017.g. WBIF je donio odluku o osiguranju nove tehničke pomoći za projekat WATSAN FBIH, te odobrio nova grant sredstva u iznosu od 1 300 000 EUR kroz 17. krug dodjele pod referentnim brojem WB17-BiH-ENV-01. Implementacija samog zadatka navedene tehničke pomoći povjerena je konsultantskom timu IPF7 kojeg sačinjava konzorcij predvođen kompanijom Hill International.
PMU: Telefon: +387 33 726 641; Fax: +387 33 726 662; email: watsan@fmpvs.gov.ba